Tìm hiểu hoạt động - Hoa đăng
Top

Tìm hiểu hoạt động - Hoa đăng

Tìm hiểu hoạt động - Hoa đăng

[ 27-05-2019]

Sự Kiện Hái Hoa Đăng:

Đây là sự kiện test IQ cho các bằng hữu !

Bản đồ : Hoa sơ cảnh kỹ trường ( đi xa phu thành thị lên ) 

Thời gian xuất hiện : 9h00, 12h00, 15h00, 18h00, 21h00, 24h00 (Có thể thay đổi time update)

Thời gian kết thúc : 7 phút  tính từ lúc xuất hiện (Mỗi ngày trả lời tối đa 40 câu hỏi)

Chú ý : Tham gia nhiệm vụ Sát Thủ (Để tăng điểm danh vọng , tham gia Hoa Đăng sẽ có câu hỏi khó hơn item ra cao hơn và exp nhiều hơn xin lưu ý)

Số lượng cây Hoa đăng : 3xx cây

Phần Thưởng : Random item (update sau)

 

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây và ngoài trời